Customer Retention Marketing (CRM)

Wij zorgen ervoor dat jouw bestaande klanten opnieuw geactiveerd worden en hierdoor opnieuw resultaten opleveren voor jouw organisatie. Hoe doen we dat? Dat lees je op deze pagina.

Wat is Customer Retention Marketing (CRM)?

Nieuwe klanten/bezoekers naar een platform leiden is voor veel organisaties het belangrijkste onderdeel van (digitale) marketing. Wat echter vaak vergeten wordt is dat het behouden van een klant vaak gemakkelijker en goedkoper is dan het aantrekken van nieuwe klanten. Logisch, want er heeft al interactie met de doelgroep plaatsgevonden en de relatie is al (deels) opgebouwd. Echter moet deze relatie wel worden onderhouden en het liefst nog verder worden uitgebouwd zodat klanten ambassadeurs worden van jouw organisatie. 
 
Om ervoor te zorgen dat de relatie met bestaande klanten op een goede manier wordt gemanaged is het raadzaam om een goede CRM strategie neer te zetten. Als je nog geen CRM strategie hebt kan Comaxx hier van toegevoegde waarde zijn. Samen met de jou kijken we hoe er gestuurd kan worden op retentie. Hiervoor een goede strategie en methodiek neerzetten is iets waar Comaxx kennis en kunde over in huis heeft. 

Onze marketing partners

Aanpak Customer Retention Marketing

Wat is er nodig om CRM goed in te zetten voor jouw organisatie? Het begint allemaal bij data. Goede data collectie en data connectie is nodig om een klantprofiel op te kunnen bouwen. Dit klantprofiel is de basis om data gedreven te kunnen werken en een absolute must om succesvol te zijn op het gebied van retentie. Uiteraard is het mogelijk om te sturen op retentie als er weinig informatie over de klant beschikbaar is. Echter is de segmentatie op basis van klantgegevens dan beperkt. Het succes van retentie kan hierdoor een stuk lager uitvallen. 
 
Samen met jou kijken we wat een goed moment is om jouw doelgroep opnieuw te activeren. Zo kan het zijn dat iemand die precies één jaar geleden iets heeft gekocht, opnieuw geactiveerd wordt. Waarom na één jaar? Omdat de jouw product dan aan vervanging toe is of uit de data analyse blijkt dat jouw klanten na deze periode opnieuw kopen. Per product of dienst kijken we wat goede momenten en aanleidingen zijn om opnieuw in contact te komen met jouw doelgroep. 
 
Er kunnen tal van aanleidingen zijn om iemand te contacteren met een voor die persoon interessant aanbod. Uiteindelijk gaat het allemaal om jouw doelgroep. Hoe meer we weten van de doelgroep hoe beter het mogelijk is om deze persoon opnieuw te activeren. In feite draait retentie maar om één ding: relevantie! Hoe relevanter de informatie/communicatie/producten/diensten zijn voor de ontvanger, hoe groter de kans dat men hier iets mee gaat doen. Hoe meer we weten van jouw klant, hoe relevanter we kunnen zijn en hoe beter we kunnen inspelen op hun wensen en behoeften.

Voor deze klanten realiseerden we al online groei

Waarom je kiest voor Comaxx CRM

Jouw doelgroep opnieuw activeren? Meer rendement behalen uit bestaande klanten? Comaxx zet net dat stapje extra om dit voor elkaar te krijgen. Precies wat je van een partner mag verwachten. We werken niet voor jou maar met jou. We doen het samen en jij kunt op deze manier profiteren van onze uitgebreide expertise op het gebied van Customer Retention Marketing (CRM). Daag ons uit en we behalen de beste resultaten. Aarzel niet en neem contact met ons op.

Award winning company