Grote taalmodellen als ChatGPT hebben indrukwekkende mogelijkheden laten zien op allerlei gebieden, ik word nog elke dag hiermee verrast. Echter, het optimaal ontwerpen van de prompts en instructies om deze modellen te laten presteren, blijft een uitdaging. In een recent artikel presenteren onderzoekers 26 richtlijnen voor het formuleren van prompts, gebaseerd op uitgebreide experimenten met verschillende taalmodellen. Uit het onderzoek bleek dat de principes de kwaliteit en nauwkeurigheid van antwoorden verbeterden met respectievelijk gemiddeld 57,7% en 67,3%. We nemen ze vanaf nu dus ook mee in onze prompting-workshops.

De prompting principes

De 26 principes (hieronder worden ze uitgelegd) zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. Promptstructuur en duidelijkheid: Integreer het beoogde publiek in de prompt (principe 2) Voorbeeld: “Leg het concept klimaatverandering uit alsof je tegen een 5-jarige spreekt.”
 2. Specificiteit en informatie: Voeg voorbeelden toe aan de prompt (principe 7) Voorbeeld: “Is het volgende advies nuttig of niet? Advies: Als je werk hebt, begin dan gewoon met werken.”
 3. Interactie met de gebruiker: Sta het model toe om precieze details op te vragen (principe 14) Voorbeeld: “Ik wil dat je vanaf nu vragen aan mij stelt om…”
 4. Taalstijl: Wees niet te beleefd tegenover het model (principe 1) Voorbeeld: “Geef een samenvatting van dit artikel.” (in plaats van “Zou u een samenvatting van dit artikel kunnen geven?”)
 5. Complexe taken en coderingsprompts: Breek complexe taken op in kleinere prompts (principe 3)

26 prompting tips met een voorbeeld

Hier volgt een beschrijving van alle 26 principes met een voorbeeldprompt.

 1. Wees direct, geen beleefdheidsfrases nodig. Voorbeeld: “Geef een samenvatting van dit artikel.”
 2. Integreer het beoogde publiek. Voorbeeld: “Leg uit voor een kind van 5 jaar…”
 3. Breek complexe taken op. Voorbeeld: Vraag 1: “Wat is de afgeleide van x^5 + x^9 − x^3 + 1?” Vraag 2: “Leg stap voor stap uit hoe je dit oplost.”
 4. Gebruik bevestigende opdrachten. Voorbeeld: “Los de vergelijking op door de juiste stappen te doorlopen.”
 5. Vraag om uitleg in simpele taal. Voorbeeld: “Leg het principe van relatieve snelheid uit alsof ik 5 jaar oud ben.”
 6. Beloon voor een betere oplossing. Voorbeeld: “Ik ga $100 fooi geven voor een beter antwoord op…”
 7. Gebruik voorbeeldgestuurde prompting. Voorbeeld: [voorbeeld 1], [voorbeeld 2], [mijn vraag]
 8. Structureer de prompt. Voorbeeld: ###Instructie### ###Voorbeeld### [tekst]
 9. Gebruik zinnen als “Je taak is” en “Je MOET”. Voorbeeld: “Je taak is een samenvatting te geven. Je MOET de hoofdpunten behandelen.”
 10. Gebruik zinnen als “Je wordt bestraft”. Voorbeeld: “Je wordt bestraft als je irrelevante informatie geeft.”
 11. Gebruik de zin “Beantwoord de vraag op een natuurlijke, menselijke manier”.
 12. Gebruik leidende woorden als “denk stapsgewijs”. Voorbeeld: “Denk stapsgewijs na over hoe je deze vergelijking oplost.”
 13. Voeg toe: “Zorg dat je antwoord onbevooroordeeld is”.
 14. Laat het model doorvragen. Voorbeeld: “Stel mij vragen zodat je voldoende info hebt om…”
 15. Test mijn begrip. Voorbeeld: “Leg [onderwerp] uit en geef een test. Geef geen antwoorden en controleer of ik het goed heb.”
 16. Wijs een rol toe aan het model. Voorbeeld: “Je bent een leraar. Leg aan je leerling uit…”
 17. Gebruik afbakeningstekens. Voorbeeld: “Samenvatting: ### Begin samenvatting ### Einde samenvatting ###”
 18. Herhaal woorden. Voorbeeld: “Geef, geef een samenvatting van de hoofdpunten.”
 19. Combineer redeneerstappen met voorbeelden.
 20. Eindig je prompt met het begin van het gewenste antwoord. Voorbeeld: “Samenvatting: De hoofdpunten van dit artikel zijn…”
 21. Vraag om een gedetailleerde tekst. Voorbeeld: “Schrijf een gedetailleerd artikel over [onderwerp] door alle nodige informatie toe te voegen.”
 22. Corrigeer tekst zonder stijl te veranderen.
 23. Genereer code voor meerdere bestanden.
 24. Gebruik gegeven tekst om verder te schrijven. Voorbeeld: “Ik geef je deze zin: [zin]. Maak het af met consistente flow.”
 25. Vermeld duidelijk de vereisten voor de content.
 26. Schrijf tekst op basis van voorbeeldtekst. Voorbeeld: “Gebruik dezelfde taal als de gegeven tekst.”

De voorgestelde principes bieden dus een waardevolle leidraad voor het optimaliseren van prompts. Gerichte prompts zijn essentieel om de mogelijkheden van grote taalmodellen ten volle te benutten. Het artikel geeft inzichten die prompt engineering naar een hoger niveau tillen, dus als je het volledig wilt lezen: klik hier.

Wil je meer weten over hoe wij helpen met AI? Klik hier of vul het contactformulier in.

Samenwerken?

Klaar om samen het maximale uit jouw organisatie te halen? Neem contact met ons op! 

 • Samen online succes behalen
 • Ontvang vrijblijvend persoonlijk en professioneel advies
 • Meer dan 20 jaar online ervaring

 

Comaxx neemt je privacy serieus, dus we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor administratieve doeleinden en om de producten en services te leveren die je bij ons opvraagt. Uitschrijven kan op elk gewenst moment. Zie hier het volledige cookie- en privacybeleid.

Wij realiseerden
extra online groei voor:

Al zolang ik in de SEO-wereld rondloop wordt er gesproken over de ‘dood’ van SEO. Zoals bij alle marketingonderwerpen zal de soep niet zo heet worden gegeten als hier (dood) opgediend. De komst van AI -vooral het succes van ChatGPT- zal echter gaan vragen om een ‘nieuwe’ SEO, ik heb onlangs voor Marketingfacts zelfs (samen met Chantal Smink) een artikel over ‘Chat Bot Optimization’ geschreven. Als we straks immers antwoorden van robots krijgen in plaats van lijstjes met links, zul je moeten weten hoe die robots denken.

Inmiddels zijn er veel SEO-experts die het effect van AI zien. Volgens het recente ‘State of SEO 2024’-rapport van Search Engine Journal verwachten SEO-experts dat AI de grootste impact gaat hebben op hun vakgebied. Maar hoe ziet die impact er precies uit? En brengt het alleen maar verstoringen met zich mee, of ook kansen?

Generatieve AI als grootste ‘disruptor’

Generatieve AI staat met stip op 1 als technologie die de grootste verstoring zal veroorzaken in SEO-prestaties de komende jaren. 21% van de ondervraagde professionals verwacht dat chatbots als ChatGPT en AI-toepassingen als Googles ‘Generative Search Experience’ voor de meeste opschudding gaan zorgen.

Deze vormen van AI kunnen namelijk teksten en content genereren die concurreert met de content van ‘echte’ websites. Gebruikers krijgen zo direct antwoorden op hun zoekopdrachten, zonder nog door te hoeven klikken naar een website. Dit staat haaks op waar SEO normaal gesproken op gericht is, namelijk zoveel mogelijk bezoekers naar je site lokken. De relevantie van SEO komt hiermee onder druk te staan.

Most significant disruption in SEO performance

Positieve verwachtingen overheersen

Hoewel AI dus flinke impact gaat hebben, zijn de meeste SEO-experts (72,4%) overwegend positief over de kansen die het biedt. Slechts 18,5% zegt dat AI hun SEO-strategie tot nu toe helemaal niet heeft beïnvloed. De rest ziet de potentie van AI-toepassingen om bepaalde taken te automatiseren en efficiënter te werken.

Zo is 68% van plan dit jaar te investeren in AI-powered software of diensten. Met name grotere teams met meer middelen zijn hier enthousiast over. Hun primaire focus bij automatisering ligt op het genereren van content, het uitvoeren van content audits en het maximaliseren van generatieve AI.

Jonge professionals optimistisch

Opvallend is dat SEO’ers met 5 tot 10 jaar ervaring het minst bezorgd zijn over de opkomst van AI. Van hen is 77,3% positief en slechts 14,5% negatief. De groep met de meeste ervaring (>20 jaar) daarentegen, staat een stuk kritischer tegenover AI. Bijna 28% van hen ziet de impact als negatief.

De jongere generatie professionals lijkt dus meer open te staan voor de mogelijkheden van AI. Zij integreren het nu al in hun werkprocessen en strategieën, en verwelkomen de efficiëntiewinst. Terwijl veteranen wellicht meer vasthouden aan traditionele SEO-tactieken en AI zien als bedreiging.

De toekomst van SEO

Al met al laat het rapport zien dat AI flinke impact gaat hebben op de SEO-industrie. Enerzijds als disruptieve kracht, die het traditionele SEO-werk ondermijnt. Anderzijds als kans om taken te automatiseren en efficiënter te werken.

Hoe groot de positieve dan wel negatieve impact precies zal zijn, moet de komende jaren blijken. Feit is dat SEO’ers AI niet links kunnen laten liggen. Experimenteren met AI-toepassingen en de kansen benutten, lijkt de beste manier om toekomstbestendig te blijven in dit snel veranderende vakgebied.

Samenwerken?

Klaar om samen het maximale uit jouw organisatie te halen? Neem contact met ons op! 

 • Samen online succes behalen
 • Ontvang vrijblijvend persoonlijk en professioneel advies
 • Meer dan 20 jaar online ervaring

 

Comaxx neemt je privacy serieus, dus we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor administratieve doeleinden en om de producten en services te leveren die je bij ons opvraagt. Uitschrijven kan op elk gewenst moment. Zie hier het volledige cookie- en privacybeleid.

Wij realiseerden
extra online groei voor: