Nieuw jasje voor Comaxx

Het is de afgelopen weken al voorbijgekomen op onze kanalen; we hebben een nieuwe website! Zoals je gezien hebt is ons uiterlijk flink op de schop gegaan. Het lanceren van de nieuwe website was het uitgelezen moment om de online identiteit door te ontwikkelen.

Waarom een nieuw uiterlijk?

Wij hebben als digitaal bureau de afgelopen jaren een flinke transitie ondergaan. Als organisatie zijn we meer en meer gegroeid naar een full-service partner in het online speelveld. Doordat we als organisatie doorgegroeid zijn, werd het tijd om de online identiteit ook door te ontwikkelen.

De oude identiteit met de geanimeerde huisstijl vond geen aansluiting meer bij onze medewerkers en was niet meer wat we wilde uitstralen naar de buitenwereld. Deze nieuwe, frisse en persoonlijke huisstijl sluit beter aan bij onze kernwaarden en bij onze doelgroep.

Ook over de onze herkenbaarheid is nagedacht. Zo heeft het logo bijvoorbeeld een kleine upgrade gehad. In navolging van onze moederorganisatie Acknowledge is er daarnaast voor gekozen om te werken met een vast beeldmerk. Dit is de ‘O’ uit het logo geworden. Dit beeldmerk zul je op veel plaatsen binnen de website en in onze uitingen tegenkomen.

Logo evolutie Comaxx
Logo evolutie Comaxx

Website

De nieuwe online identiteit is natuurlijk de eyecatcher van de website. Maar met het bouwen van de nieuwe website hebben we ook de mogelijkheid gekregen om onze werkzaamheden beter online te presenteren. Het resultaat is een overzichtelijke website waarbij onze diensten, cases en persoonlijke aanpak in de spotlight staan.

User testing

Het nieuwe uiterlijk en de huisstijl is natuurlijk ontwikkeld door ons eigen design-team, maar bij deze verandering is de gehele organisatie betrokken geweest. Dit is gebeurd aan de hand van verschillende sessies waarbij kernwaarden, identiteit en de beoogde uitstraling geschetst zijn.  Na het opstellen van een visiedocument zijn onze designers aan de slag gegaan.

Om te voorkomen dat een slager zijn eigen vlees keurt hebben wij ons eerste design onderworpen aan een uitgebreide user test. Hierbij hebben wij huidige klanten, potentiële klanten én verschillende experts uit het vakgebied gevraagd om hun licht te laten schijnen over het design. Met deze feedback hebben wij het design doorontwikkeld naar het huidige resultaat.