Projectmanagement

Voor de kritische monitoring en controle van producten.

Onze expertises – design, development en online marketing – worden met elkaar verbonden door de professionals uit het projectaansturingsteam. Onze product owners sturen de projectteams aan en monitoren de voortgang. Kan er een nieuw (deel)product live? Niet voordat het uitvoerig is gecontroleerd door ons testteam.

Regisseurs van A tot Z

Onze productmanagers, binnen onze organisatie ook wel product owners genoemd, regisseren het proces van A tot Z. Door projectmanagement zorgen zij ervoor dat helder is wat er moet gebeuren, zorgen dat deelproducten op tijd worden opgeleverd en het proces zo effectief en efficiënt mogelijk verloopt.

Onze product owners zijn het aanspreekpunt voor onze interne organisatie, jou als klant én eventuele andere externe stakeholders. Vanuit de beschikbare resources streven zij ernaar om een zo goed mogelijk eindproduct te realiseren. Voor jou als klant, maar voornamelijk voor de eindgebruiker.

Geïntegreerd kwaliteitsmanagement

Ons testteam wordt ingezet om de kwaliteit van projecten te borgen. Met het in kaart brengen van productrisico’s en het actief afdekken hiervan zorgen we ervoor dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit en stabiliteit van onze systemen. Ons streven? First time right.

De kracht van de projectaansturing en onze aanpak, zorgt voor een korte time-to-market van jouw website, webshop of webapplicatie. Deze zal – met zo min mogelijk productieverstoringen en binnen het budget –aan jou worden opgeleverd.