Communicatiecampagne Vers aan Tafel

  • admin

Het behoeft natuurlijk geen uitleg tegen welke uitdagingen wij als maatschappij op dit moment aanlopen. Het coronavirus houdt alles en iedereen in zijn greep. Dit geldt ook voor organisaties die te maken krijgen met omstandigheden die continu veranderen. Hoe ga je hiermee om? Voor iedere organisatie is de situatie natuurlijk anders. Los van alle verschillende situaties is het belangrijkste om altijd goed te blijven communiceren met jouw doelgroep. Juist in tijden van veel onzekerheid is het van belang dat jouw klanten weten wat ze kunnen verwachten van jou als organisatie.

Essentiële dienstverlening

Vers aan Tafel is hier een mooi voorbeeld van en heeft deze boodschap ter harte genomen. Vers aan Tafel is een maaltijdleverancier, welke verse kant- en klare maaltijden levert aan voornamelijk ouderen en hulpbehoevende.

Zeker in deze crisistijd is dit een onmisbare dienst voor veel van deze mensen, die tot de risicogroep behoren. Deze mensen durven of kunnen nu niet naar buiten om zichzelf te voorzien van boodschappen. Daarnaast wordt het hun directe omgeving sterk afgeraden om in contact te komen met deze mensen, om verdere verspreiding en besmetting te voorkomen.

Vers aan Tafel kreeg veel vragen van deze klanten of hun dagelijkse maaltijden nog wel bezorgd konden worden. Onder de klanten leefden angst dat zij niet meer op deze manier in hun levensonderhoud konden voorzien.

Voor Vers aan Tafel was het dus van groot belang om deze mensen van duidelijkheid te voorzien en wel zo snel mogelijk. Door het intern aanscherpen van alle hygiënemaatregelen en het opvolgen van de adviezen en regelgeving van het RIVM is Vers aan Tafel namelijk in staat gebleken om deze groep te blijven voorzien van hun dagelijkse maaltijden. Iets wat onmisbaar is voor veel ouderen in deze tijd.

Communicatiecampagne

Om deze boodschap goed te kunnen communiceren richting de doelgroep heeft Vers aan Tafel Comaxx gevraagd naar een communicatieplan- en campagne. Doordat de online marketeers van Comaxx het belang van de boodschap begrepen is er direct een start gemaakt met deze opdracht. Dankzij snel schakelen en inzet van beide organisaties lag er binnen twee dagen een compleet campagnevoorstel, waarmee direct gestart kon worden.

In het campagneplan is zowel rekening gehouden met bestaande klanten, mensen die reeds bekend zijn met Vers aan Tafel en mensen die juist nu behoefte hebben aan een voor hen nieuwe dienst. Om al deze groepen te kunnen bereiken is ervoor gekozen om verschillende kanalen in te zetten. Er is voorgekozen om zowel via e-mail, social media en verschillende zoekmachines de boodschap over te brengen aan de doelgroepen.

De eerste resultaten bevestigen daarnaast direct het gevoel van urgentie wat er binnen Vers aan Tafel en Comaxx al leefden. Veel mensen geven aan de extra communicatie en duidelijkheid erg op prijs te stellen en zijn blij dat de belangrijke maaltijdservice voor hen blijft bezorgen in heel Nederland.

Wij realiseerden
extra online groei voor: