Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp voor websites, webshops, webapps. Deze platforms zijn immers ook bedoeld voor bezoekers met een functiebeperking, onder meer van visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer- en neurologische aard. Comaxx kan ervoor zorgen dat ook jouw platform aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoet.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is vormgegeven als een verzameling standaardrichtlijnen die je kunt toepassen op websites, webshops en webapps. Deze standaard heet WCAG 2.1 en komt in drie ‘sterktes’: A, AA (het meest toegepast) en AAA. De richtlijnen hebben onder meer betrekking op kleurgebruik, lettergroottes, toetsenbordbediening, geschiktheid voor screenreaders en beschrijvingen bij afbeeldingen.

Voor wie is WCAG 2.1 verplicht?

Het toepassen van WCAG 2.1 is verplicht voor websites van de (semi)overheid en wordt aangeraden voor onder meer de zorgsector. Vanuit Thuiswinkel.org geldt het volgende advies voor het digitaal toegankelijk maken van webshops: “Het zorgt voor verbreding van de klantgroep, maar heeft ook een positief effect op de vindbaarheid, kwaliteit en conversie van een website.”

Aanpak digitale toegankelijkheid Comaxx

Als Comaxx een website ontwikkelt dan zal deze in principe voldoen aan de WCAG 2.1 AA standaard. In de opstartfase houden we hier rekening mee in het ontwerp van de gebruikersinterface. In de realisatiefase passen we de standaarden toe en voordat de live-gang plaatsvindt hebben we de toegankelijkheid getest. Eventueel kan de toegankelijkheid ook door een onafhankelijke partij worden beoordeeld.

Optionele voorleesfunctie

In aanvulling op WCAG 2.1 AA kan Comaxx ook een voorleesfunctie inbouwen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met leverancier ReadSpeaker. Hiermee verbeteren we de toegankelijkheid van schriftelijke informatie voor ruim één miljoen Nederlanders die moeite hebben met het lezen van teksten, bijvoorbeeld vanwege een mentale beperking, een onderwijsachterstand of een beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Kan mijn bestaande website door Comaxx geïnspecteerd worden?

Ja, dat kan! Reeds bestaande websites kunnen door ons worden geïnspecteerd op digitale toegankelijkheid. Door middel van een checklist beoordelen we de verschillende onderdelen van een website en komen we met een adviesrapport. Hierin staan duidelijke conclusies en aanbevelingen waarmee de website beter toegankelijk kan worden gemaakt.